Koppmoll is a film that negotiates the border between documenting and storytelling. Filmed in the far north of Norway, we follow the writer Damon Falke as he visits a resident family whose lives have been touched by change and memories of World War II. While considering his own need for place, Falke is introduced to places and stories that speak of home, family, loss, and a nearly forgotten war. Koppmoll is about the act of turning over one stone and finding a world where lives and landscapes are inseparable, where history is present. Koppmoll is directed by Charles M Pepiton, filmed by Wes Kline, written by Damon Falke, edited by Darrien Mack, with translation provided by Kristine Fostervold, and features music by Camilla Ammirati.

Screenings & Awards:
News:

Contact us for more information, or click here or below on the PayPal badge below to support our work through your tax deductible contribution. Thank you!


«Koppmoll» er en film som balanserer på grensen mellom fortelling og dokumentar. Langt nord i Norge følger vi forfatteren Damon Falke mens han besøker en lokal familie som har fått sine liv berørt av både forandring og minner. Mens han reflekterer over sitt eget behov for sted, blir Falke introdusert til steder og historier som forteller om hjem, familie, tap, og krigshandlinger som nesten er glemt av verden på utsiden. «Koppmoll» handler om å vende en stein og å finne en verden hvor liv og landskap ikke kan skilles fra hverandre og hvor historie alltid er en del av livet. «Koppmoll» er regissert av Charles M. Pepiton, filmet av Wes Kline, skrevet av Damon Falke, redigert av Ira Dern, med oversettelse av Kristine Fostervold, og inneholder musikk av Camilla Ammirati.

Kontakt oss for mer informasjon, eller klikk here eller på PayPay ikonet under for å gi støtte til arbeidet vårt, nå gjennom fradragsberettiget bidrag. Tusen takk!

twitterbutton2instagram-buttonfacebook

All content © Square Top Theatre

Join our email list!

We respect your privacy.