Koppmoll is a film that negotiates the border between documenting and storytelling. In the far north of Norway, a local resident recalls his family history and the story of a plane shot down during World War II. A visitor has come to learn about this man’s relationship to these events and to explore his own desire for remote places. Their conversation begins over a single stone, considering questions of impermanence and home, in a country where silence and landscape inhabit their separate memories. Koppmoll is directed by Charles M Pepiton, filmed by Wes Kline, written by Damon Falke, edited by Ira Dern, and features music by Camilla Ammirati.

Contact us for more information, or click here or below on the PayPal badge below to support our work now through your tax deductible contribution. Thank you!

Koppmoll er en film som utforsker grensene mellom dokumentering og historiefortelling. Langt nord i Norge, finner vi en lokal innbygger som tenker tilbake på sin families historie og fortellingen om et fly som styrtet under Andre Verdenskrig. En besøkende har kommet for å lære om denne mannens forhold til disse hendelsene og for å utforske sitt egen begjær for avsidesliggende steder. Samtalen begynner over en enkelt stein, og betrakter spørsmål om flyktighet og hjem, i et land hvor stillhet og landskap bor i deres separate minner. Fra skaperne av Laura, or Scenes for a Common World.

Kontakt oss for mer informasjon, eller klikk here eller på PayPay ikonet under for å gi støtte til arbeidet vårt, nå gjennom fradragsberettiget bidrag. Tusen takk!

twitterbutton2instagram-buttonimagesfacebook

All content © Square Top Theatre

Join our email list!

We respect your privacy.